משפחת פוירשטיין Feuerstein פלד

תמונות מסמכים/עדויות/זכרונות

תמונות

תמונות מאלבום שמוליק פלד

מסמכים שונים מאוסף שמוליק פלד

גלויות ומכתבים שנשלחו מצ'ורטקוב למשפחת פוירשטיין בישראל בין השנים 1939-1941

מסמכים/עדויות/זכרונות

מידע, תמונות ומסמכים על המשפחה, יעלו בקרוב לאתר. ההנצחה המשפחתית היא פרי שיתוף פעולה עם המשפחה. אנא, עזרו לנו להתקדם במשימה. שיתוף הוא מתנה שאתם נותנים לדור הבוגר ולדור הצעיר, הכמהה לידע, כדי להשלים את הפאזל ולסגור את ה"בור השחור" שנוצר בעקבות השואה. המידע שבידכם, עשוי להיות אוצר עבור האחר. צרו קשר בבקשה להשלמת המשימה. אתר צ'ורטקוב הישן נמצא עדיין באוויר  www.chortkow.org.il   בברכה- מירי גרשוני שיפריס