משפחת פוירשטיין Feuerstein פלד

תמונות מסמכים/עדויות/זכרונות

תמונות

תמונות מאלבום שמוליק פלד

מסמכים שונים מאוסף שמוליק פלד

גלויות ומכתבים שנשלחו מצ'ורטקוב למשפחת פוירשטיין בישראל בין השנים 1939-1941