משפחת סטמפלר

עצי משפחה דפי-עד

עצי משפחה

יוסף סטמפלר נשוי לרחל לבית רוזנשטוק
בנו מיכאל סטמפלר (סוחר) נישא לחנה לבית אליעזר קרופניק ולהם 3 ילדים: מקס, מוניו ופולה
מוניו סטמפלר נישא לחנה מבית אישלך.
נולדו להם שתי בנות פולה והניה
פולה נישאה לאבי יבין לבית קלוגר (אמו דבורה שצרב ואביו שלמה)
לפולה ואבי 3 ילדים: גיא, שלי ומיכל.
גיא יבין נשוי ליפעת סעדה.
הניה נשואה ליצחק פרדס ולהם שני ילדים: אלון ונועם.

עץ משפחת יוסף סטמפלר וחנה לבית רוזנשטוק
עץ משפחת יוסף סטמפלר וחנה לבית רוזנשטוק

 

צאצאי מוניו חנה סטמפלר
צאצאי מוניו חנה סטמפלר
צאצאי יצחק פרדס והניה לבית סטמפלר
צאצאי יצחק פרדס והניה לבית סטמפלר

דפי-עד

נר זיכרון לזכר בני משפחתנו שנספו בשואה
לזכר יקירינו שנספו בשואה

לזכרם

מיכאל סטמפלר נתפס במסתור בקורלובקה ביולי 1942
אשתו: חנה סטמפלר
בתם: פולה סטמפלר (נ. 1923 בקורלובקה התגוררו בצ'ורטקוב) תלמידה נתפסו במסתור בקורלובקה ביולי 1942