משפחת מיצל וליכטנהולץ MITZEL LICHTENHOLTZ

תמונות מסמכים/עדויות/זכרונות מכתבים עצי משפחה דפי-עד

תמונות

אלבום משפחת נושה לבית מיצל בתם של שמחה מיצל ורגינה לבית ליכטנהולץ

אלבום ישעיהו מיצל

תמונות מהתארגנות יהודים אחרי המלחמה במחנה ראשל בגרמניה. ישעיהו מיצל אחד הפעילים במקום. אוסף ישעיהו מיצל.

אלבום צאצאי רבקה בן יעקב לבית מיצל ובעלה מישה בן יעקב

אלבום צאצאי נחמה לבית מיצל ודויד סלונימצר

מסמכים/עדויות/זכרונות

עדות מתקופת השואה של רגינה רבקה מיצל כפי שנמסרה בווארשה מיד אחרי המלחמה

עדות רגינה מיצל מקור באידיש
עדות רגינה מיצל מקור באידיש

ב 1941, בפרוץ מלחמת גרמניה-ברית-המועצות, גויס בעלי לצבא האדום ואני נשארתי עם שני ילדים: ילדה בת 7 וילד בן שלוש. נשארנו לגור בעיירה שלנו, צ׳ורטקוב, מערב אוקראינה ועברו עלי כמה שחיטות. ימים אחדים אחרי הכיבוש הגרמני את האזור שלנו, כבר היו הקרבנות הראשונים בעיירתנו. הם ציוו ל-200 יהודים להתאסף במקום מסויים, לעבודה.
לאחר שהתאספו, לקחו אותם לבית־ הסוהר. הצלחנו להסתתר.

כעבור שבועיים, ערב שמתת-תורה תש״ג. נערכה אקציה נוספת, בה נספו 2000 יהודים.
הפאניקה בעיר הייתה נוראה, איש לא שיער, שלאחר זמן כה קצר תיערך שחיטה. אני וילדי ועוד 7 יהודים, הסתתרנו במרתף.
כל החורף נשארנו בטלוסטה.

במאי 1943 שוב התקיימה שחיטה גדולה ואני עם משפחתי שוב הצלחנו להסתתר בעליית גג, שם שכבנו שלושה ימים בלי מזון ומים ואפילו בני הקטן, בן ה-4 הבין אח המצב ואפילו מים לא ביקש. בהיותנו בעליית הגג הזאת. שמענו בכי קורע לב, צעקות וקריאות לעזרה. רבים מן הקרבנות ניסו לברוח אך האוקראינים של העיירה, היכו בהם ורצחו אותם. אלה שנותרו נשלחו: חלקם, המבוגרים, לצ׳ורטקוב והצעירים למחנות עבודה.
אני ומשפחתי, התגנבנו בלילה אל מחוץ למחנה והצלחנו להגיע לכפר ליסובצה שבעה ק"מ מטלוסטה.
6 שבועות היה שקט והפעם ערכו הגרמנים צייד על היהודים שברחו ליער. התחלנו לברוח מהיער, אך הגרמנים הבחינו בנו ופתחו עלינו במכונת ירייה. היו לנו 32 קרבנות, ביניהם אמי. בתי נפצעה ברגלה מכדור, אך היינו כבר בשדה של תבואה והסתתרנו בו עד לילה. בלילה הגענו במאמצים רבים לטלוסטה שם קיבלנו עזרה רפואית ראשונה מד״ר גרינברג והודות למאמציו ניצלה רגלה של בתי ואבדו רק כמה אצבעות.

את מעט היהודים שעוד נותרו, כ-200 איש, ריכזו במחנה בטלוסטה. שמונה ימים היינו תחת השגחת גרמנים מבוגרים, חיילי  הוורמכט   wehrmacht, כי את אנשי האס.אס. והגסטאפו שלחו לחזית. ב-23 במרץ 1944, שחרר הצבא האדום את האזור ואותנו, אך לאתר כמה ימים הם נסוגו ושוב הגיעו הגרמנים לעיירה. ואז, בכפור עז, רעבים ותשושים, עירומים ויחפים ברחנו ורצנו כ־60 ק־מ לצ׳רנוביץ המשוחררת. בדרך קפאו רבים מאתנו ונשארו שם.

בצ׳רנוביץ נשארנו עד סוף המלחמה.

מקור העדות: המכון ההיסטורי היהודי במינכן באמצעות ארכיון יד ושם.
הנושא: חיסול יהודי זלשצ'יקי, צ'ורטקוב czortkow .zaleszczyki והסביבה.
שפת העדות: יידיש
תרגום: פרוייקט מוישלה כרמין קיבוץ מגן.
שם המתרגם: מאיר אבני, קיבוץ שמיר

 

מכתבים

תרומה להסתדרות הציונית אוסף רגינה מיצל לבית ליכטנהולץ
תרומה להסתדרות הציונית אוסף רגינה מיצל לבית ליכטנהולץ

עצי משפחה

צאצאי חיים וגולדה מיצל
צאצאי חיים וגולדה מיצל
צאצאי חנה
צאצאי חנה
צאצאי ישעיהו מיצל
צאצאי ישעיהו מיצל
צאצאי מוטל וברוניה מיצל
צאצאי מוטל וברוניה מיצל
צאצאי מלכה אלבר לבית מיצל
צאצאי מלכה אלבר לבית מיצל
צאצאי נחמה סלונימצר לבית מיצל
צאצאי נחמה סלונימצר לבית מיצל
צאצאי רבקה בן יעקב לבית מיצל
צאצאי רבקה בן יעקב לבית מיצל
צאצאי שמחה מיצל
צאצאי שמחה מיצל

דפי-עד

גולדה מיצל
גולדה מיצל אם המשפחה
ברוריה מיצל לבית ברינשטיין אקסלרד וסבתא
ברוריה מיצל לבית ברינשטיין אקסלרד

לזכרם של
גולדה מיצל נולדה 1876 שנרצחה על ידי אוקראינים 1943 בטלוסטה
חנה מיצל, בעלה ועשרת ילדיה
ברוריה מיצל לבית אקסלרד ברינשטיין  נ. 1913 נרצחה בבלזץ 1942
חיים יוסף בנם של ישעיהו מיצל ואשתו ברוריה נולד 1940 נרצח בבלזץ 1942
ילדיהם של חיים וחנציה הרצברג:
מינה הרצברג
זיידה הרצברג
יוסף הרצברג
ישראל הרצברג
לוניה הרצברג
פרידה הרצברג