משפחת מורגנטל

תמונות דפי-עד

תמונות

אוסף תמונות מירי טחן

רהיטים מעשה ידי יוסף מורגנטל

דפי-עד

נר זיכרון לזכר בני משפחתנו שנספו בשואה
לזכר יקירינו שנספו בשואה