זיידנברג

מסמכים/עדויות/זכרונות דפי-עד

מסמכים/עדויות/זכרונות

מידע, תמונות ומסמכים על המשפחה, יעלו בקרוב לאתר. ההנצחה המשפחתית היא פרי שיתוף פעולה עם המשפחה. אנא, עזרו לנו להתקדם במשימה. שיתוף הוא מתנה שאתם נותנים לדור הבוגר ולדור הצעיר, הכמהה לידע, כדי להשלים את הפאזל ולסגור את ה"בור השחור" שנוצר בעקבות השואה. המידע שבידכם, עשוי להיות אוצר עבור האחר. צרו קשר בבקשה להשלמת המשימה. אתר צ'ורטקוב הישן נמצא עדיין באוויר  www.chortkow.org.il   בברכה- מירי גרשוני שיפריס

דפי-עד

נר זיכרון לזכר בני משפחתנו שנספו בשואה
לזכר יקירינו שנספו בשואה

לזכרם של
רחל זיידנברג נרצחה בבלזץ
לאה זיידנברג נרצחה בבלזץ
גיטל זיידנברג נרצחה בבלזץ
סימה זיידנברג נרצחה בבלזץ
אסתר זיידנברג נרצחה בבלזץ
הירש זיידנברג נרצח בבלזץ