גייזלר יונה/יואל GEIZLER YOEL YONA

עצי משפחה

עצי משפחה

יואל יונה גייזלר נישא לשושנה/רייזה לבית מרגולס- מרגליות
להם בת- דליה שנישאה למיכאל שפר
להם שני ילדים: נדב ומירי
נדב נשוי לערגה. מירי נשואה לישראל מוסינזון