גוטפריד איז'ו ורוזה לבית אנדרמן

תמונות מסמכים/עדויות/זכרונות דפי-עד

תמונות

אלבום יצחק גוטפריד

מסמכים/עדויות/זכרונות

מידע, תמונות ומסמכים על המשפחה יעלו בקרוב לאתר. ההנצחה המשפחתית היא פרי שיתוף פעולה עם המשפחה. אנא עזרו לנו להתקדם במשימה. שיתוף הוא מתנה שאתם נותנים לדור הבוגר ולדור הצעיר, הכמהה לידע, כדי להשלים את הפאזל ולסגור את ה"בור השחור" שנוצר בעקבות השואה. המידע שבידכם, עשוי להיות אוצר עבור האחר. צרו קשר בבקשה להשלמת המשימה. אתר צ'ורטקוב הישן נמצא עדיין באוויר  www.chortkow.org.il   בברכה- מירי גרשוני שיפריס

דפי-עד

לזכרם של
גוטפריד קלמן נ. 1903/5 בצ'ורטקוב. היה סוחר נרצח בגטו צ'ורטקוב 1942-1944
רוזיה גוטפריד לבית אנדרמן. נולדה 1908 ליחזקאל וחנה אנדרמן. נרצחה באקציה הראשונה ביריה אוגוסט 1942