גוטפריד איז'ו ורוזה לבית אנדרמן

תמונות מסמכים/עדויות/זכרונות דפי-עד

תמונות

משפחת גוטפריד איז'ו ורוזה לבית אנדרמן GOTTFRIED ANDERMAN

מסמכים/עדויות/זכרונות

איז'ו ורוז'ה גוטפריד לבית אנדרמן
איז'ו ורוזה גוטפריד לבית אנדרמן
יצחק גוטפריד ואמו
יצחק גוטפריד ואמו

 

עדות בווידאו של ניצול השואה יצחק גוטפריד

דפי-עד

נר זיכרון לזכר בני משפחתנו שנספו בשואה
לזכר יקירינו שנספו בשואה

לזכרם של
גוטפריד קלמן נ. 1903/5 בצ'ורטקוב. היה סוחר נרצח בגטו צ'ורטקוב 1942-1944
רוזיה גוטפריד לבית אנדרמן. נולדה 1908 ליחזקאל וחנה אנדרמן. נרצחה באקציה הראשונה ביריה אוגוסט 1942