גוטפריד איז'ו ורוזה לבית אנדרמן

תמונות מסמכים/עדויות/זכרונות דפי-עד

תמונות


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/czortkow/public_html/wp-content/themes/czortkow/template-parts/content-single_famcom.php on line 40

מסמכים/עדויות/זכרונות

איז'ו ורוז'ה גוטפריד לבית אנדרמן
איז'ו ורוזה גוטפריד לבית אנדרמן
יצחק גוטפריד ואמו
יצחק גוטפריד ואמו

 

עדות בווידאו של ניצול השואה יצחק גוטפריד

דפי-עד

לזכרם של
גוטפריד קלמן נ. 1903/5 בצ'ורטקוב. היה סוחר נרצח בגטו צ'ורטקוב 1942-1944
רוזיה גוטפריד לבית אנדרמן. נולדה 1908 ליחזקאל וחנה אנדרמן. נרצחה באקציה הראשונה ביריה אוגוסט 1942