משפחת גוטפריד יעקב ורוז'ה

מסמכים/עדויות/זכרונות עצי משפחה דפי-עד

מסמכים/עדויות/זכרונות

איז'ו ורוז'ה גוטפריד לבית אנדרמן
איז'ו ורוזה גוטפריד לבית אנדרמן

 

יצחק גוטפריד ואמו
יצחק גוטפריד ואמו

עצי משפחה

משפחת גוטפריד
אבות המשפחה ישראל ורחל גוטפריד.
ילדיהם: צילה, קלמן, ליאון/אליעזר ויעקב.
צילה נישאה לווילי רצקובליט. ילדיהם: ישראל (איז'ו) ובומה
קלמן נישא ל-
ליאון נישא לחנה לבית וייס. ילדיהם: – רבקה וישראל/איזידור
יעקב נישא לרוז'ה ונולד להם בן יצחק

דפי-עד

לזכרם

רחל גוטפריד בת 83

רוז'ה גוטפריד לבית אנדרמן

קלמן גוטפריד נולד 1899 לישראל ורחל . נולד בליסובצה גר בצ'ורטקוב.  סוחר (בגדי קונפקציה), נרצח ביז'ז'נה 1943.

ליאון/אליעזר גוטפריד נולד 1886 לישראל ורחל גוטפריד בזלשצ'יקי , חי ששיניקובצה מקצוע פועל/סוחר נשוי לחנה לבית וייס , נרצח בגטו צ'ורטקוב 1942 .

גוטפריד חנה לבית וייס נשואה לליאון גוטפריד אמם של רבקה וישראל (איזידור).

רבקה גוטפריד נולדה 1926 לליאון וחנה נרצחה והיא בת- 16, ב-1942.

ישראל (איזידור) גוטפריד נולד 1929 לליאון וחנה נרצח והוא בן 13,  ב-1942.

צילה רצקובליט לבית גוטפריד נולדה 1897 ליעקב ורחל,  נרצחה ב1942.

ישראל רצקובליט נולד 1926, בנם של צילה רצקובליט לבית גוטפריד ווילי רצקובליט. נרצח ב- 1942.

בומה רצקובליט נולד 1933 לצילה ווילי רצקובליט נרצח ב- 1942.