משפחת ברקוביץ סוניה

תמונות מסמכים/עדויות/זכרונות

תמונות

אלבום משפחת ברקוביץ סוניה

מסמכים/עדויות/זכרונות

(THE FIRST ’’ACTION" IN CZORTKOW ZONKA BERKOWITZ (POLLAK

תרגום העדות של סונקה ברקוביץ : האקציה הראשונה בצ'ורטקוב