ברינשטיין

מסמכים/עדויות/זכרונות עצי משפחה דפי-עד

מסמכים/עדויות/זכרונות

מידע, תמונות ומסמכים על המשפחה יעלו בקרוב לאתר. ההנצחה המשפחתית היא פרי שיתוף פעולה עם המשפחה. אנא עזרו לנו להתקדם במשימה. שיתוף הוא מתנה שאתם נותנים לדור הבוגר ולדור הצעיר, הכמהה למידע, כדי להשלים את הפאזל ולסגור את ה"בור השחור" שנוצר בעקבות השואה. המידע שבידכם, עשוי להיות אוצר עבור האחר. צרו קשר בבקשה להשלמת המשימה. אתר צ'ורטקוב הישן נמצא עדיין באוויר  www.chortkow.org.il   בברכה- מירי גרשוני שיפריס

עצי משפחה

מטה בוק לבית ליניאל נישאה למיכל בוק ולהם 2 ילדים: מוניו בוק ויולק בוק
מטה היא אחות של גוסטה ליניאל ודודה של לוסי מרנין לבית ברינשטיין
למטה וגוסטה אח בשם דוד ליניאל שהיה נשוי לפרדקה לבית שטרנברג ולהם בת ליבקה.
לגוסטה, פיידה ודויד אחות בשם חנה ליניאל נשואה למכל ברגמן.  ולהם בת בשם: ברוניה ברגמן

דפי-עד

לזכרם של
מטה בוק לבית ליניאל, בתם של ישראל ליבל ופייגה לבית ליניאל מצ'ורטקוב. נשואה 2 ילדים נרצחה בגטו צ'ורטקוב.
מוניו בוק בן 11 נרצח בגטו צ'ורטקוב
יולק בוק בן 7 נרצח בגטו צ'ורטקוב
ליניאל דוד בנם של ישראל ליבל ופיגה לבית ליניאל. נולד וחי בצ'ורטקוב. היה סוחר. נשוי לפרדקה לבית שטרנברג. הייתה להם בת- (ליבקה ליניאל) נרצח בגטו צ'ורטקוב
ליבקה ליניאל בתם של דוד ליניאל ופרדקה לבית שטרנברג. נרצחה בגטו צ'ורטקוב והיא בת 11
חנה ליניאל בת ישראל לייבל ברגמן ופייגה לבית ליניאל. נולדה וחיה בצ'ורטקוב. הייתה עקרת בית. נרצחה בגטו צ'ורטקוב. בת 34 במותה.
ברוניה ברגמן בתם של מכל ברגמן וחנה לבית ליניאלבת 13 נרצחה בגטו צ'ורטקוב