ביטרמן

תמונות מסמכים/עדויות/זכרונות

תמונות

אלבום משפחת ביטרמן השילוני

מסמכים/עדויות/זכרונות

מידע, תמונות ומסמכים על המשפחה יעלו בקרוב לאתר. ההנצחה המשפחתית היא פרי שיתוף פעולה עם המשפחה. אנא עזרו לנו להתקדם במשימה. שיתוף הוא מתנה שאתם נותנים לצאצאי הדור הצעיר וצאצאיהם הכמהים למידע כדי להתקדם בהשלמת הפאזל או ה"בור השחור" שנוצר בעקבות השואה. המידע שבידכם, עשוי להיות אוצר עבור האחר. צרו קשר בבקשה. אתר צ'ורטקוב הישן נמצא עדיין באוויר  www.chortkow.org.il   בברכה- מירי גרשוני שיפריס