משפחת אהרנברג

תמונות מכתבים עצי משפחה דפי-עד

תמונות

אלבום משפחת אהרברג שיפריס

מכתבים

מכתב מרחל שיפריס לאחיה שמעון שנסע לארץ ישראל
מכתב מרחל שיפריס לאחיה שמעון שנסע לארץ ישראל 1936

עצי משפחה

רחל שיפריס נישאה למשה אהרנברג
נולדו להם שני ילדים: יעקב והיינק
רחל היא בתם של פנחס ומליה שיפריס אחותם של שמעון נחמה ושמואל

דפי-עד

נר זיכרון לזכר בני משפחתנו שנספו בשואה
לזכר יקירינו שנספו בשואה

לזכרם
רחל אהרנברג לבית שיפריס נולדה 1911 נרצחה.
משה אהרנברג נרצח.
יעקב אהרנברג נולד 1932 נרצח.
היינק אהרנברג נולד 1937 נרצח.