משפחת אהרנברג

תמונות מכתבים עצי משפחה דפי-עד

תמונות

אלבום משפחת אהרנברג EHRENBERG שיפריס SHIFRIS

מכתבים

מכתב מרחל שיפריס לאחיה שמעון שנסע לארץ ישראל
מכתב מרחל שיפריס לאחיה שמעון שנסע לארץ ישראל 1936

עצי משפחה

רחל שיפריס נישאה למשה אהרנברג
נולדו להם שני ילדים: יעקב והיינק
רחל היא בתם של פנחס ומליה שיפריס אחותם של שמעון נחמה ושמואל

משפחת אהרנברג
דוד אהרנברג  Eherenberg נישא לשיינדל מבוקצובצה BUKACOWZE
נולדו להם שני ילדים :
משה אהרנברג (נ. בבוקובצה 1900) ואלקה
אלקה נישאה למרדכי (אלתר)ב גרינברג  גרו ברחוב אשל 24 רמת גן
משה נישא לרחל לבית שיפריס נולדו להם שני ילדים: יעקב (ינק) וצבי (היינק)

דפי-עד

נר זיכרון לזכר בני משפחתנו שנספו בשואה
לזכר יקירינו שנספו בשואה

לזכרם
רחל אהרנברג לבית שיפריס נולדה 1911 נרצחה.
משה אהרנברג נרצח.
יעקב אהרנברג נולד 1932 נרצח.
היינק אהרנברג נולד 1937 נרצח.