ֿארכיון: תעודות מקצוע

רשימת בעלי מקצוע "דפי-זהב" 1929