ֿארכיון: ברכות לחתונת ורטנפלד

אוסף ברכות לרגל חתונת יעקב ורטנפלד ואשתו דבורה לבית שרפשטיין. חלק מהברכות הונפקו ע"י הקרן הקיימת לישראל (אולי תמורת תרומה) ונכרכו לספר על ידי הזוג.