ֿארכיון: מסמכי עליה לפלסטינה

מסמכי עליה לפלסטינה של בן ציון זילברג

מסמכי עליה לפלסטינה של יעקב ורטנפלד

מסמכי עליה לפלסטינה של מאיר גייזלר

מסמכי עליה לפלסטינה של יוסף ופנינה ללינפלד ומחלה גריפל

מסמכי עליה לפלסטינה של עקיבה נהיר וייסמן

שונות

תמונות מהנסיעה על האניה בדרך לארץ ישראל (פלסטינה דאז) או בחזרה לביקור הורים בצ'ורטקוב

תעודת בריאות של פריידה /עליזה ברנדה לפני עליה לפלסטינה. חתימה ד"ר סימה פינקלמן

כרטיס בריאות פריידה ברנדה
כרטיס בריאות פריידה ברנדה
כרטיס בריאות פריידה ברנדה עמוד 2
כרטיס בריאות פריידה ברנדה עמוד 2
כרטיס בריאות פריידה ברנדה עמוד 3
כרטיס בריאות פריידה ברנדה עמוד 3