ֿארכיון: מסמכים שונים

מסמכים שונים

רשימות יהודים מצ'ורטקוב שהתקבצו אחרי המלחמה בוורוצלב (ארכיון יד ושם)