ֿארכיון: ארכיון יזהר כהן רט

ברכות לחתונת לורקה רט ואשר כהן 1932

מודעות אבל