ֿארכיון: מסמכים זוננשיין

מסמכים מאוסף דויד ובנו זוננשיין. באדיבות יסמינה גולדשטיין