ֿארכיון: מכתבים ורמוט שטרנברג

התכתבות בין בני משפחת ורמוט מהורודנקה לבני משפחתם בפלסטינה ומכתבים נוספים. המכתבים תורגמו באדיבות דורה עופר, בית לוחמי הגטאות. אוסף חנה אבני.