ֿארכיון: מכתבים

אוסף מכתבים וגלויות שונות ממשפחות: רוקח, ועוד....