ֿארכיון: מיסים 1936

תשלום מיסים 1936 מתוך אתר גשר גליציה