ֿארכיון: כרטיסי שנה טובה

כרטיסי ברכה מצ'ורטקוב לשנה טובה

מדובר במנהג ששורשיו במאה ה-14 באירופה, שמוזכר לראשונה בספר המנהגים של יהדות גרמניה, בתקופתו של המהר"ל (1556). מנהג שהיה מקובל אצל הנוצרים וככל הנראה היהודים אימצו. הרבנים המליצו, במהלך חודש אלול ולקראת השנה החדשה, לאחל לזולת ברכה: "תיכתב ותיחתם לאלתר לחיים". מאז, המנהג הפך נפוץ ומקובל גם בקרב היהודים. המנהג התקבע לאחר המצאת גלוית הדואר בווינה בשנת 1869, ומאז התפתח והתעצם. המוטיבים שהיו מקובלים בסוף המאה ה-19 ותחילת העשרים היו נושאים מקראיים והווי החיים בעיירה היהודית. נושאי האיור והמלל השתנו ברבות השנים, בהתאם למקום ולנסיבות. המרכזים בהם התפתחה התופעה היו בעיקר גרמניה ארצות-הברית ופולין. (שלום צבר, מתוך זמן יהוד חדש א', כתר)