ֿארכיון: חפצים

חפצים שונים שהובאו מצ'ורטקוב. לכל חפץ יש סיפור.