ֿארכיון: בית קברות ישן

מבט כללי על בית הקברות היהודי הישן (שליד הקתולי) צילום באדיבות ויקטור ידינק Victor Yedynak

מצבות בבית הקברות היהודי הישן. צילום באדיבות ויקטור ידינק Victor Yedynak

כיתוב שעל המצבות לפי מספר מצבה. יש להקליק על תמונת המצבה המבוקשת המצבה המוגדלת ומספרה יופיעו.

מצבה מס'1: לא מזוהה

מצבה מס' 2: איש תם וישר נדיב ר' עקיבא בר' שלום י"ד מרחשוון תרפ"ב 15.12.1921

מצבה מס' 3: האישה הצנועה מרת רבקה בת אברהם. נפטרה י"ד כסלו תרפ"ב  15.2.1921

מצבה מס' 4: תרפ"ד. איש נכבד הנהנה מיגיע כפיו צבי בן רבי אלקסנדר. נפטר י"ז מרחשוון תנצב"ה

מצבה מס' 5: נפטר ד' כסלו תרפ"ו . נקטפה באביב ימיה בת….

מצבה מס' 6: אישה צנועהמרת רייכל בת ר' זעליל הכהן. נפטרה ערב מר חשוון תרפד" תנצב"ה  1924

מצבה מס' 7: (סמל מנורה) תרפ"ד פה נקברו שתי אחיות זקנות וכשרות, בחייהן ובמותן לא נפרדו, מאשאשי פעולה מרת קיילע בנות ד"ר קלמן נפחו נשמתן כ"ח כסלו כ"ג טבת תנצב"ה

מצבה מס' 8:

מצבה מס' 9: סמל מנורה) נפטרה י"ג טבת פאמע תרפ"ג. פה נקברה אשה צנועה וכשירה ….

מצבה מס 10: (סמל ענף שבור)

מצבה מס' 11: הארוויטץ. (הורוביץ)

מצבה מס' 12:

מצבה מס' 13:

מצבה מס' 14:

מצבה מס' 15: תרפ"ו (1926) פה נקבר בב' אלול איש שעזב בחצי ימיו… משה לנדה בית מרקחת.

מצבה מס' 16: (סמל מגן דוד) פה נטמן   תרפ"ג (1923) אלול. איש שעזב בחצי ימי חלדו ואב לשני ילדים רכים, ובתםלב, משה בן יצחק אייזק תנצב"ה

מצבה מס' 17: דב זאכר בארשטשוב, נפטר כ"ג חשוון תרפ"ג (1923) פה נטמן איש הולך תמים בזכות אבות קדושים, חיבב מרת הרחמים, ביכולתו תמך באביונים, מוליך רבנן וחברים נפש זכה וטהורה, דב בן חיים זאכר.

מצבה מס' 18: זלמן וויסברג איש תם וישר …. קלמן בן רבי זאב הלוי , נפטר ב' חשוון תרפ"א (1921) תנצב"ה

מצבה מס' 19: (סמל יד מוזגת יד) איש תם וישר, אלקנה בן רבי חיים הלוי, נפטר שמיני עצרת תרפ"א (1921) תנצב"ה

מצבה מס' 20:  איש…. קשיש ? ישר בר' יוסף שמואל

מצבה 21: (סמל מגן דויד) כ' תמוז תר'פ 1920 סמל מגן דוד. פ"נ איש תם וישר מורנו יונה בר' יצחק תנצב"ה

מצבה 22: פ"נ אשה צנועה מרת יטה בת שמואל שלמה נפ' י' אדר תרפ"ג (1923) צד אחורי יטה ?

מצבה 23: מצבה זוגית. כנראה אם ובת. ימין: סמל עץ גדוע. פ"נ הבתולה מרת רוזה טאו. נפטרה כ' אלול תר"פ (1920) תנצב"ה
צד שמאל: פ"נ אישה צנועה מרת שולמה טאו. נפטרה ה' אלול תר"פ (1920) תנצב"ה
צד אחורי: רוזה טאו ושלומה טאו
מצבה מס' 24: (סמל מגן דויד)  נפטר י"א בשבט תרפ פה נטמן איש תם וישר מורנו ורבנו דב בן רבי מאיר ז"ל תנצב"ה   פאז קרישטשעטוק

מצבה מס' 25: (סמל מגן דוד) פה נטמן איש תם וישר הרב פסח בן רבי פסח נפטר י"ט ימים לחודש אדר תרע"ט (1919) תנצב"ה

עוד מצבה מס' 25 (סמל מגן דוד)הילד היקר ונחמד זאב בן רבי יצחק, נפטר ט חשוון תרפ"א תנצב"ה  וילהלם סוכר 1915-1920 (צד אחורי)

מצבה מס' 26: לא ברור

מצבה מס' 27: (סמל מנורה) פה נטמנה אישה חשובה צנועה וזקנה מרת ליבע בת רבי דוד. נפטרה ב' תמוז תר"פ (1920) תנצב"ה ליבע מארגאליעס                             (מרגוליס)

מצבה מס' 28: (סמל מנורה), אשה צנועה. הנדשוה

מצבה מס' 29: סיון תר"פ  איש תם וישר מורה מאיר בן מורה צבי מאיר רייך  תנצב"ה 1865-1920

מצבה מס' 30: (סמל מגן דויד) נפטר י"ד אייר תר"פ (1920) איש תם וישר מורה מיכאל בן רבי ישראל תנצב"ה

מצבה מס' 31: (סמל מגן דויד)

מצבה מס' 32: (סמל מנורה) פה נטמנה אישה צנועה מרת דינה בת יעקב פיש נפטרה ט"ז אדר ראשון תרפ"ד תנצב"ה

מצבה מס' 33:

מצבה מס' 34: (סמל מנורה) פה נטמנה אישה צנועה מרת ענציע ראזא בת רבי ענדזל נפטרה ה' טבת תרפ"ג (1923) תנצב"ה 1868-1922

מצבה מס' 35: (סמל שני אריות) פה נטמן איש תם וישר. ירא אלוהים וסר מרע, נהנה מיגיע כפיו, כסלו תר"פ

מצבה מס' 36: (סמל מנורה) וייס פה נטמנה אישה צנועה מר שיפרה בת דויד נפטרה כ' שבט תרפ"ד (1924) תנצב"ה

מצבה מס' 37: פה נטמן איש תם וישר, הרב שבתי בן רבי אלקנה הכהן , נפטר ט' ניסן תר"פ תנצב"ה

מצבה מס' 38: (סמל מנורה) י' אדר תרע"ח (1918) פה נטמנה אישה צנועה מרת בראני בת אברהם  תנצב"ה

מצבה מס' 39

מצבה מס' 39

מצבה מס' 40: מהוסיאטן

מצבה מס' 41: (סמל מנורה) תרע"ח (1918) נפטר… אייר, פה נטמנה אישה… בת הרב סבריאל ליוסף תנצב"ה

מצבה מס' 42:  נפטר ו' אלול תר"פ (1920) פה נטמן עלם בן עשרים וחמש שנה, אהוב כל, עסק בצרכי ציבור באמונה כמו ארי, מאיר בן רבי שמואל, תנצב"ה

מצבה מס' 43: פה נטמנה אישה צנועה מרת מאלצי בת משה, נפטרה ט"ז אדר שני תרפ"ד תנצב"ה

מצבה מס' 44: (סמל מגן דויד) איש תם וישר, אליהו נתן בן רבי יחיאל מיכל פינקלמן, נפטר ביום ערב ראש חודש אדר שני תרפ"א תנצב"ה. צד אחורי: אליהו פינקלמן

מצבה מס' 45: (סמל פמוטים) אישה צנועה וחשובה מרת מרים בת רבי אפרהם /אפרדם איטיקעל, נפטרה ביום א' לירח סיוון תרפ"א (1921), תנצב"ה מוניה שטוקל

מצבה מס' 46: וכטל חוה, והרש, בוזיה, מצק, קובוש,

מצבה מס' 47: אסתר שטעקיל

מצבה מס' 48: אישה צנועה חסידה מרת רחל בת הרב יוסף.

מצבה מס' 49: (סמל מנורה) פה נטמנה אישה צנועה וחשובה … מרת שיינע איידל בת רבי שמעון זעלינעה, נפטרה י"ד אייר תרפ"א

מצבה מס' 50: אישה מרת … בת רבי

מצבה מס' 51: אדמונד שכטר (1905-1921)  יואכים ברטה

מצבה מס' 52

מצבה מס' 53: הלכה בתום דרך ואם רחמניה. האישה בת רבי יהודה, נפטרה י' בחודש כסלו שנת תרפ"א (1921) תנצב"ה.

מצבה מס' 54: אישה צנועה

מצבה מס' 55:

מצבה מס' 56: (סמל חיה) איש תם וישר מי"ר משה יעקב בן רבי אפריים, נפטר כ"ח אדר תר"פ (1920) תנצב"ה

מצבה מס' 57: (סמל אריה) תרפ"א פה נטמן איש תם וישר, נהנה ציגיע כפיו, מ"ו משה מנחם, בן רבי שמואל אברהם, נפטר ו' טבת תנצב"ה

מצבה מס' 58: (סמל מגן דוד) איש תם וישר, מור' זאב וואלף בן אריה, נפטר ח' מרחשוון שנת תר"פ.

מצבה מס' 59: (סמל מגן דוד) איש תם וישר, מ"ו צבי בר' יעקב, נפטר י"ד אדר תרפ"א תנצב"ה

מצבה מס' 60:

מצבה מס' 61

מצבה מס' 62

מצבה מס' 63

מצבה מס' 64

מצבה מס' 65

מצבה מס' 66

מצבה מס' 67

מצבה מס' 68

מצבה מס' 69

מצבה מס' 70

מצבה מס' 71

מצבה מס' 72

מצבה מס' 73

מצבה מס' 74

מצבה מס' 75

מצבה מס' 76

מצבה מס' 77: …. בבנות, הלכה בדמי ימיה, נוחם לא ימצאו בני גילה, מרת מרים בת נחמן, נפטרה שמיני עצרת תרפ"ב (1922) תנצב"ה

מצבה מס' 78: (סמל מגן דוד), איש תם וישר, מורה ישראל פישל בן רבי שרגא פייביש ז"ל, נפטר ב' דה חול המועד ??? תרפ"ב (1922)   שור

מצבה מס' 79:  … אייר תרפ"א (1921) ליב אלבין

מצבה מס' 80: נפטר כ"ז תשרי תרפ"ב , פה נטמן איש תם וישר יראה ה', מורה צבי ארי בן קולונימוס קלמן תנצב"ה

מצבה מס' 81: תרפ"ב (1922) איש יקר ונכבד, ישר … מורה רבנו חיים בן רבי יוסף תנצב"ה

מצבה מס' 82: (סמל מגן דוד) איש זקן… נהנה מיגיע כפיו, מורנו ורבנו זאב בן רבי זאב, נפטר ה' אייר תרפ"ב (1922) תנצב"ה

מצבה מס' 83: (סמל מנורה) פה נטמנה אישה יקרה מרת שרה דבורה בת הרב יצחק הלוי, נפטרה י"ד ניסן תרפ"ב (1922)

מצבה מס' 84: (סמל מנורה) כ' אייר תרפ"ב (1922) פה נטמנה אישה ישרה ו… אשת חיל מרת גיטל בת הרב אברהם תנצב"ה

מצבה מס' 85

מוזמנים לעזור בהבנת הכתוב על המצבות. כתבו למירי גרשוני שיפריס  mirige1@bezeqint.net