ֿארכיון: אלבום גב' מיגלניצה

אלבום תמונות שנמצא בידיה של גברת מיגלניצה, חיה עכשיו בצ'ורטקוב