ֿארכיון: מכתבים יהודית שיפריס

מכתבים ופתקאות, שהועברו בסתר, בין נערה יהודיה בשם יהודית שיפריס, שהייתה בזהות בדויה, לבין נערה גרמניה בשם ANNE BAUER בזמן עבודתם במחנה עבודה AGFA FABRIC בוולפן ביטרפלד בגרמניה

רעות שכזו לא ניתן ללבנו לשכוח

אוסף מכתבים זה, הינו צד אחד בהתכתבות בין אנה באוור ANNE BAUER, נערה גרמנייה, לבין לוניה שטרנשוס, נערה יהודייה מצ'ורטקוב, שהשיגה ניירות מזויפים והגיעה בזהות פולניה בדויה: יוליה וישניבסקה, למחנה עבודה אגפא פבריק בוולפן ביטרפלד בגרמניה (Campwork Agfa Fabric) . שתיהI, אנה ויוליה (כך היה שמה בניירות המזויפים) הגיעו לעבודה למחנה עבודה זה, בנסיבות שונות ומעולמות שונים. לוניה/יוליה היהודייה, נמלטה מאימת האקציות בצ'ורטקוב כפולניה, שגוייסה או נלקחה לעבודות בגרמניה. אנה הגרמנייה, גויסה לעבודה למען הרייך, כפי שעשו הרבה גרמנים בתקופת המלחמה. השתיים התיידדו וקשר נפשי מיוחד במינו נרקם בין השתיים.

למרות הסכנה והאזהרות והאיומים והאיסור המוחלט על קיומו של קשר זה, (חוקי הגזע ראו בפולנים גזע משרתים נחות), המשיכו השתיים להשאיר זו לזו פתקאות ומכתבים בארונית שהייתה לכל אחת מהן בעבודה. מקצת המכתבים המובאים כאן הם דוגמה, שגם בשעות הזוועה השתמרה הרוח האנושית החמלה והאהבה. הקשר בין אנה באוור לבין מי, שהפכה בישראל ליהודית שיפריס, נשמר, גם אחרי המלחמה.
בנותיה של אניה: כריסטינה ואליזבת היגיעו לישראל והתנדבו במשך שנה במסגרת ארגון "כפרה ושלום".

גם אנו מצווים לזכור לא ליפול להכללות, לא להכפיש ציבור שלם ולהיזהר בהטלת סטיגמות.  גם בחושך יש נקודות אור – מלאכי שלום ואחווה.