ֿארכיון: פוירשטיין Fouershtein

ארכיון גלויות מצ'ורטקוב שנשלחו למשפחת פוירשטיין פלד בישראל, בין השנים 1939 1941