ֿארכיון: גלויות נויפלד פלד

גלויות שנשלחו מצ'ורטקוב למשפחות גייזלר להיס ונויפלד בישראל