ֿארכיון: גלויות ורטנפלד

אוסף גלויות שנשלחו מצ'ורטקוב ליעקב ודורה ורטנפלד שהגיעו אחרי חתונתם ב- 1934 לישראל (רחוב מלצט 7 בית קסטנר חיפה פלסטינה)