תיעוד שרידי 85 מצבות בבית הקברות הישן בצ'ורטקוב Old Jewish Cemetery in Chortkiv 1915-1928

ויקטור ידינאק Viktor Yedynak,  מדריך טיולים מצ'ורטקוב, תיעד את בית הקברות היהודי הישן, שעל יד בית הקברות הקתולי בעיר.  על גבי השער כתוב: בית מועד לכל חי  תרע"ח עד תרפ"ח (1915 עד 1928) תיעוד המצבות עם הכיתוב עליהן נמצא בארכיון האתר בתיקית "בית הקברות הישן".

 

שער בית הקברות במעלה רחוב מיצקביצה ליד בית הקברות הקתולי
שער בית הקברות במעלה רחוב מיצקביצה ליד בית הקברות הקתולי  Old Jewish Cemetery Chortkiv
Old Jewish Cemetery Chortkiv
Old Jewish Cemetery Chortkiv מצבה מס' 3 רבקה בת אברהם 1921
מצבה מס' 6 רייכל בת זעליל הכהן 1924 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס' 6 רייכל בת זעליל הכהן 1924 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס' 7 שתי אחיות בנות דר קלמן 1924 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס' 7 שתי אחיות בנות דר קלמן 1924 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס' 10 דבורה בת צבי 1921 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס' 10 דבורה בת צבי 1921 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס' 15 משה לנדה בית מרקחת Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס' 15 משה לנדה בית מרקחת Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס' 16 משה בן יצחק אייזק 1923 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס' 16 משה בן יצחק אייזק 1923 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס' 21 יונה בן יצחק 1920 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס' 21 יונה בן יצחק 1920 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס 32 דינה ארדסטר בת יעקב פיש Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס 32 דינה ארדסטר בת יעקב פיש Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס 34 הנצי רוזה הוצל 1922 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס 34 הנצי רוזה הוצל 1922 Old Jewish Cemetery Chortkiv

 

מצבה מס 46 וכטל Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס 46 וכטל Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס 72 צד אחורי פרשוואסר (2) Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס 72 צד אחורי פרשוואסר  Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס 74 ציפורה בת אברהם 1922 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס 74 ציפורה בת אברהם 1922 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס 85 Old Jewish Cemetery Chortkiv
מצבה מס 85 Old Jewish Cemetery Chortkiv
בית קברות יהודי ישן בצ'ורטקוב Chortkiv Old Jewish Cemetery (4)
בית קברות יהודי ישן בצ'ורטקוב Chortkiv Old Jewish Cemetery