תולדות משפחת זיידן מצ'ורטקוב במשפחת וידרמן הירש מחורוסקוב.

ממליצה לקרא על ההיסטוריה המרתקת של משפחת ברוך זיידן ששורשיה במשפחת וידרמן מחורוסקוב.
נמצא בהנצחה למשפחות- "משפחת זיידן". בין שורות השמות והצאצאים ניתן לשלות פניני-מידע על החיים והאמונות של אבותינו במזרח אירופה במאה התשע עשרה והעשרים.