חברנו היקר יזהר כהן נפטר בטרם עת

בצער רב אנו מודיעים על פטירתו הפתאומית של יזהר כהן, חברנו הנאמן ושותף להנצחת יהדות צ'ורטקוב.
אנו משתתפים בצערה ואבלה של המשפחה, לבנו אופיר ולמירה – חברתו לחיים ולמסע לצ'ורטקוב. נפטר 3.1.2017