הזמנה לאספה כללית של חברי עמותה יוצאי צ'ורטקוב לדורותיהם ב- 1.1.2020 בשעה 15:00 ביד ושם

הזמנה לאסיפה הכללית של חברי העמותה: יוצאי צ'ורטקוב לדורותיהם. (ע.ר)
הנך מוזמן/מוזמנת להשתתף באסיפת הכללית של חברי עמותת יוצאי צ'ורטקוב לדורותיהם, שתתקיים במוזיאון "יד ושם".
ביום רביעי 1.1.2020 בשעה 15:00
על סדר היום:
1. בחירת חברי הועד המנהל של העמותה
2. בחירת חברי ועדת הביקורת של העמותה
3. אישור הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי של העמותה לשנת 2018.
הדו"ח הכספי וחומר נוסף יוצג ויוגש באסיפה.
נא לא להיבהל, חוקי רשם העמותות השתנו, עלינו לקיים פעם בשנה אסיפה כללית של כל החברים. מאחר שהשנה בסיומה ולא התכנסנו, ננצל את ההזדמנות שאנו יחד, לכמה הודעות.
נרי חנס, מזכירת העמותה.